ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) – ಲೋಕನಾಯಕ

Loka-Nayaka-197x300

ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ರ(ಸ) ಕುರಿತು ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ: “ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಕಲ ಲೋಕದವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೇವೆ.” ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುರ್ಆನಿನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಅವರು ಮಾತ್ರ ಲೋಕನಾಯಕನಾಗಲು ಅರ್ಹರಾದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೇಖಕರು : ಮೌ ಸಯ್ಯದ್ ಅಬುಲ್ ಆಲಾ ಮೌದೂದಿ

ಅನುವಾದಕರು: ಎಮ್. ಸಾದುಲ್ಲಾ

ಪುಟಗಳು: 12

ಬೆಲೆ: ರೂ. 5.00

Check Also

ಇಸ್ಲಾಮೀ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *