ಸಂಪರ್ಕ

ಇಸ್ಮಿಕಾ ಅಂಚೆ ವಾಚನಾಲಯ

 

 

ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹವಿರಲಿ

ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಇಚ್ಚಿಸುವಿರಾ? ಅಂಚೆ ವಾಚನಾಲಯದ ಸದಸ್ಯರಾಗ ಬಯಸುವಿರಾ?
ಉಚಿತವಾಗಿ ಓದಲು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?
ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, Submit Button ಒತ್ತುವ ಮುಲಕ ನೀವು ಅಂಚೆ ವಾಚನಾಲಯದ ಸದಸ್ಯರಾಗಬಹುದು.
ದೇವನ ಸಹಾಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ.
.
ಪ್ರೀತಿಯಿರಲಿ, ಸಂಪರ್ಕವಿರಲಿ

 

ಹೆಸರು
ವಯಸ್ಸು
ಪೋನ್ ನಂ
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ
ಇ-ಮೇಲ್
ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷ
ವಿಳಾಸ: (ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಸಹಿತ)
ವ್ರತ್ತಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ಧರ್ಮ
ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು? ಉದಾ: ದೇವ ವಿಶ್ವಾಸ, ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು, ತತ್ವಚಿಂತನೆ , ಇತಿಹಾಸ, ಧರ್ಮಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ಇತ್ಯಾದಿ
ನೀವು ದೇವವಿಶ್ವಾಸಿಯೇ? ಹೌದುಅಲ್ಲ
ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕುರಿತು ಈ ಮೊದಲು ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದುಇಲ್ಲ
ಓದಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ?
ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ?
ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಯಾವ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ?
ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಯಾವ ವಿಷಯವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ?
ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ? ಉದಾ: ಏಕದೇವತ್ವ , ಪ್ರವಾದಿತ್ವ, ಪರಲೋಕ ವಿಶ್ವಾಸ, ಇತ್ಯಾದಿ

———————————————————————————————————————————————————————————

8 comments

  1. Assalam alaikum
    well done

  2. Badrul kamaal mohammed

    This will lead people to go in Right path.

  3. Assalamu alaikum bhai, mujhe b Islam k bareme bhot kuch jaanna hai, ooper aapke website pe likha hai ,k padneke liye free books milenge, Maine 2, 3 bar aapke bataye hue procedure follow kar chuka hu, par abtak mujhe ek b book nahi mili,

Leave a Reply to kaleefulla Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *