ಶಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗ

Shanthiya-Marga-197x300

ದೇವನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನೊದಗಿಸಿ ದೇವನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಲಭಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ.

ಲೇಖಕರು : ಮೌ ಸಯ್ಯದ್ ಅಬುಲ್ ಆಲಾ ಮೌದೂದಿ

ಪುಟಗಳು: 32

ಬೆಲೆ: ರೂ. 12.00

Check Also

ಇಸ್ಲಾಮೀ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *