ಫೆಲಸ್ತೀನಿ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ಆಹಿದ್ ತಮೀಮಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕಟಕಟೆಗೆ

ಟೆಲ್ ಅವೀವ್, ಫೆ.13: ಇಬ್ಬರು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಸೈನಿಕರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಫೆಲಸ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಬದಲಾದ ಬಾಲಕಿ ಅಹಿದ್ ತಮೀಮಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಇಂದು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಸೇನಾ ಕೋರ್ಟು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 17 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರುವ ತಮೀಮಿ ಸಹಿತ 300 ಮಂದಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.

ವೆಸ್ಟ್‍ಬ್ಯಾಂಕ್‍ನಲ್ಲಿ ತಮೀಮಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ತಲೆಗೆ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಅಹಿದ್ ಎನ್ನುವ ಬಾಲಕಿ ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೊಪ ಹೊರಿಸಿ ಆಕೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ವಿಚಾರಣೆ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್‍ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಜೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳಿತ್ತು.

Check Also

ಯುಎಇ, ಸೌದಿ, ಬಹ್ರೈನ್‍ಗಳ ಇಫ್ತಾರ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾರಿಸಿದ ಫೆಲಸ್ತೀನ್

ಜೆರುಸಲೇಂ, ಮೇ 21: ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಾದ ಯುಎಇ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೈನ್‍ಗಳು ಕಳುಹಿಸಿದ ಇಫ್ತಾರ್ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಫೆಲಸ್ತೀನ್ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *